søndag 15. januar 2012

Utearbeid i januar

Byggevennlig vinter
Vi har det ikke så galt her på Sørlandskysten i år. Bare et lite snev av vinter til nå, men ikke engang såpass at de nye, blanke snøfangerne på klimaskjerm-taket på nordsida av huset gjorde noen nytte.
Måtte det vare riktig lenge...

Naturell aluminium er enkelt og greit - det er solid og varig, sparer miljøbelastningen ved brennlakkering (som ellers er vanlig) og metallet kan enkelt gjenbrukes når beslag og takrenner måtte være modne for utskifting.
Viktige detaljer
Og etter et par dager var det mildvær igjen og snekker-gutta kunne fortsette å montere stående kledning på den øverste delen av nordveggen. God lufting med minst 10 mm mellom underliggerne og beslag - også her i naturell aluminium - fra blikkenslageren, skal gjøre overgangen mellom vegg og takk både tett og luftig nok.

Metall-netting oppunder taket håper vi skal henvise boligsøkende småfugl til trær og fuglekasser i hagen, i stedet for campering oppunder og inni taket vårt. Vi får heller sørge for et godt utvalg alternative bosteder for både fugl og flaggermus.
De er gode hjelpere i hagen - gjør en god jobb med å holde skadeinsekter i sjakk.

Ikke så galt å være snekker og jobbe ute når januarsola gir 4-5 varmegrader.
Vindusdetaljer, metallnetting oppunder takutstikket og så overliggerne på kledningen kom på plass tidlig denne uka. 

Naturlig impregnering
Her kommer verandagulvet på vår lille frokostveranda utenfor kjøkkenet. Gulvet legges av solid furu-kjerneved fra vår lokale sag på Skiftenes som satser på levering av kortreist og miljøvennlig kvalitetsvirke som dette.
Vi har valgt kjernevirke i stedet for å bruke såkalte "terrassebord", som gjerne lages av billigste sort tre som er trykkimpregnert med kobber-impregnering. Slike terrassebord brukes ofte som lokke-vare av byggvare-kjedene om våren. Bruk av kobberimpregnert virke, kom som erstatning da CCA-impregnering (kobber, krom og arsen) ble forbudt, men det er langt fra harmløst. Derfor vil vi ikke bruke det.
Kjerneved derimot er naturlig impregnert av treets egne harpiksstoffer. Veden er hard og ganske tung og vil vare lenge.

"Terrassebord" blir spesialavfall
Kobberimpregnering fører til miljøproblemer på flere måter: 25-30 prosent av metall-saltene vaskes ut over tid - dette er giftig for vannlevende organismer. Slike organismer er bl.a. viktige for et levende jordsmonn.
I en framtidig avfallsfase skaper det også problemer - bl.a med utslipp av klorerte dioksiner ved ukontrollert forbrenning. Derfor må også kobberimpregnert virke leveres inn som spesialavfall.
Her kan du lese mer om trevirke, holdbarhet og miljømerking.

Finsnekring i hjørnet her også. Og etterhvert kom også rekkverket rundt verandaen på plass. Furu-kjerneved i det også.

Snart dører og vårsol
Så langt som dette er vi kommet utvendig til nå. Snart er det klart for å innvie frokostverandaen i vårsola.

Til uka kommer endelig verandadørene og kjellerdøra. De skal være underveis fra NorDan-fabrikken i Egersund og er lovt levert her på mandag.
Dører er sannelig et kapittel for seg. Mer om det neste uke.

1 kommentar:

  1. Hei fin blogg!
    Fikk svar på det jeg lurte på angående kobberimpregnering som jeg ikke hadde tro på.

    SvarSlett