Tankene bak

Siden er under oppbygging. Mer kommer...

Alt henger sammen med alt        

I vår del av verden handler et bærekraftig liv kort sagt om å bruke mindre og dele mer. 

Klikk på linken i neste linje og hør på hva denne 13 år gamle Canadiske jenta har å si, i sin tale til FN:

 
The girl who silenced the world for 5 minutes 


Kretsløp er et sentralt begrep i en økologisk tankegang. 
Enkelt sagt betyr det at alt består  - i en eller annen form - og at alt kommer tilbake:
- Det finnes ikke noen uuttømmelig kilde til ikke-fornybare ressurser, 
- Det finnes ikke ubegrensede mengder av noe, og ikke minst; 
- Det finnes ikke noe "borte".

Vi ønsker at vårt hus - og vår levemåte - skal ta hensyn til og være en del av naturkretsløpet. Derfor har vi valgt å bygge et hus som skal
bruke lite, vare lenge og ikke forurense omgivelsene.

Miljø i et hus er ikke bare inneklima:
Viktige faktorer vil være:
- Gjennomtenkt utforming og materialbruk
- Håndverksmessig solid utførelse
- Enkle men robuste og funksjonelle løsninger på alle områder 

Mer utfyllende om dette kan du lese feks her


Sentrale spørsmål ved alle valg vi skal gjøre, vil være:
Ressursbruk: - Er det nødvendig? - Hvor kommer det fra? – Hvordan er det laget? – Hva har gått med i produksjonen?  - Hva skjer med restene?
Innhold: Hva slags stoffer er det i dette? – Hva har skjedd i produksjonen? – Hva skjer ved installasjon? – Hvordan påvirker det inneklimaet? 
Robusthet: - Hvor lenge vil dette holde? - Hvor mye vedlikehold vil det kreve? - Hvordan er risikoen for slitasje og skader? - Kan det enkelt repareres av oss selv?

Kretsløp:Hva skjer etter vår bruk? - Kan det brukes om igjen? - Og når det er "brukt opp", kan det gjenbrukes, gjenvinnes eller nedbrytes uten å forurense?

Slik vi ser det, er et økohus en del av de helt nødvendige omstillingene vi som samfunn er nødt til å gjøre. Den prosessen vil vi gjerne være med på å bidra til.
Stadig flere etterlyser nå det politiske lederskapet som trengs for å gjennomføre slike omstillinger. Les feks her.

Vi har ikke satt i gang dette bygge- og formidlings-prosjektet bare fordi vi syns det er kjempefestlig å gjøre ting vanskelig for oss selv eller bare for å være så himla spesielle. Prosjektet springer ut av en dyp og alvorlig bekymring over hva vi mennesker i den økonomisk velfødde delen av verden er i ferd med å gjøre med jordkloden, i vårt evinnelige jag for å tilfredsstille vår egoistiske grådighet på mest mulig lettvinte måte.

The world has enough for everyones need, but not for everyones greed.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar