Materialer

Siden er under utvikling. Mer kommer...

Vi syns det er rart at så få husbyggere ser det absurde i å fylle opp boligen sin med materialer, produkter og løsninger som inneholder miljøgifter som gir avgassing til innelufta, for så å måtte investere i et teknisk ventilasjonsanlegg for å få et akseptabelt inneklima.

Miljøvennlige materialer
- Har en lite forurensende produksjonshistorie
- Er holdbare og vedlikeholdsvennlige
- Har god innflytelse på inneklimaet
- Er lokalt tilgjengelige
- Er biologisk nedbrytbare eller solide nok til gjenbruk i en framtidig avfallsfase

Hvilke materialer vi vil bruke i:
Reisverk: Tre, I-bjelker Dessverre har Hunton nå begynt å lage I-bjelkene av et slags limtre, dvs tre+lim i stedet for høykvalitets virke. De kaller det et framskritt. Det er vi ikke enige i.

Isolasjon: Termotre

Kledning yttervegg:Vinterhogd, seintvokst, hogstmoden gran fra Skiftenes Sag her i Grimstad. Stolper og bærende konstruksjoner for veranda og svalgang er av malmfuru, også den levert av Skiftenes Sag.


Taktekking: En del av taket, 24 m2, skal dekkes av lavteknologiske solfangere fra ASV-Solar resten tekker vi med gjenbruks-takskifer (Altaskifer, dråpeform 12x18') innkjøpt via Finn.no.
Sløyfer og lekter er også av høykvalitets gran fra Skiftenes Sag.

Dører: Isolerte dører uten ekstrudert polystyren ser ut til å være umulige å finne. Blir glade for tips! Invendige dører kunne Vennesla trevare levere i heltre furu.

Overflater: Innvendige overflater er av gran (panel på vegger og flate himlinger, soveromsgulv), fibergips (skråhimling), porebetong med hydraulisk kalkpuss (våtromsvegger), furu (stue- og kjøkkengulv) kjeramiske fliser (våtromsgulv) og stålglattet betong (gulv i hybel og kjeller).

Utvendig kledning: Ubehandlet. Les mer her.

Innvendig: Flere alternativer finnes innenfor området naturmaling. Også til våtrom. Dette er eksempler. To vesentlige poeng er å ivareta en diffusjonsåpen og hygroskopisk overflate, samt å holde oss langt unna stoffer som forurenser innelufta.
Tekniske installasjoner: El - VVS - Ventilasjon

- og litt om hva vi ikke vil ha:
Her finner du en oversikt over byggevarer som kan inneholde miljøgifter og hvilke miljøgifter de inneholder.Bo i framtidig spesialavfall?
I løpet av de siste 60-70 årene har vi i de vestlige samfunnene endret natursyn. Naturen er blitt noe utenfor oss selv, som vi helst vil kontrollere og bekjempe. Ut fra en slik tankegang er det blitt skapt behov for - og spredd omkring, både rundt oss og i oss, en lang rekke giftstoffer: DDT, PCB, TVT, PAH, dioksiner, asbest, bromerte flammehemmere, ...
Felles for slike stoffer er at de akkumuleres - de brytes ikke ned til ufarlige stoffer - tvert imot hoper de seg opp i toppen av næringskjeden - og der sitter vi. 

Mengdene av en del av disse stoffene,er på vei ned, mens andre, feks bromerte flammehemmere, er på vei opp. 

Mest synlige i verden er vårt enorme overforbruk av plaststoffer. De havner til slutt som søppel, og de inngår ikke i det naturlige kretsløpet. Derfor bør vi så langt vi kan, unngå å bruke dem, og det vi bruker bør gjenvinnes
1 kilo plast som gjenvinnes sparer 2 kilo olje.

"Miljøvennlig" og miljøvennlig, fru Blom
Det er mye som kalles "miljøvennlig" - og man skal selvsagt være forsiktig så ikke det beste blir det godes fiende. Men dessverre er det også sånn at mange ting som bare er litt mindre ille enn de miljømessig verste greiene, gjerne påberoper seg å være "miljøvennlige". 
Ofte viser det seg etter noe tid at problemet bare tyter ut igjen på et annet sted.

Her er noen Linker om dette: 
Om miljøparadokser i byggebransjen: 
Om PVC-vinduer:
http://www.nordan.no/hvor-miljovennlig-er-pvc-vinduer-og-dorer/
 

La de hundre blomster blomstre
Heldigvis er det stadig flere som tenker - og handler - som oss. Underveis i vår byggeprosess har vi oppdaget flere firmaer som tilbyr produkter og løsninger vi kunne ha valgt.

Her er noen linker til forskjellige tilbydere av gode løsninger:
http://www.pandabygg.no/Forside
http://www.aktiv-hus.no/
http://www.av3.no/
http://naturmaling.mamutweb.com/
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/746/hampaisolering-med-majsstarkelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar