torsdag 5. mai 2011

Såle

Så er sålen omsider støpt og forskalingene tatt av nesten hele veien rundt. Armeringen til kjellerveggene står pent på geledd - neste trinn blir å bygge forskalingen rundt dem og støpe kjellerveggene. Platene ligger klare. Roar står utenfor der stua i hybelen kommer, og armeringen til veggen mellom hybelen og kjelleren skimtes bak forskalingsplatene.

tirsdag 3. mai 2011

Leca, fiberduk og jern

Hele byggegropa ble fylt opp med
løs Leca. Det isolerer og drenerer godt, og det veier lite.
For vår del har det stor betydning.

Ing. Reidar Rose, som utførte grunnundersøkelsene hos oss, anbefalte oppfylling med løs leca, i stedet for  tyngre masser, på grunn av de dårlige grunnforholdene.
Det gir mindre fare for setninger.
Gulvet i kjeller-etasjen skal komme på bakke-nivå her på østsiden av huset.
Etter Leca-oppfyllingen syntes bare armeringsjernet på toppen av bærebjelkene mellom pelene, avløpsrørene fra tre doer og toppen av varmevekslerbrønnen.

For å unngå at Lecaen flyter opp i støpen i såla, er det lagt på en fiberduk.
Så er forskalingen til såla kommet på plass. Nå ser vi grunnflaten på huset, og så er det armeringsjern som skal på plass.

Store mengder jern!
 Jernbinder-folka fra Skanska holder på og holder på.
Kjellermurene skal også armeres skikkelig. Dette må jo bli bunnsolid.