De som er med

Byggherre: Marit Grinaker Wright og Roar Ousland
Arkitekt: Bjørn Berge, Arkitektfirmaet Gaia Lista, Jøllestø, 4560 Vanse
Hovedentreprenør: HeMaTo eiendom AS, Rygene, Grimstad
Finansiering av bygget: Cultura Bank

Finansiering av Kompetanseutviklingsprosjektet: Husbanken

Grunnundersøkelser: Ing. Reidar Rose, Arendal
Prosjektering betongarbeider: Åsmund Torjussen, Agderplan AS, Storgt 2, 4876 Grimstad
Betongarbeider: Gunstein Gunsteinsen, Skanska AS
Grunnarbeider: Trond Pedersen, PS-Anlegg AS, Grimstad
Tømrerarbeider: Tor Øystein Michalsen og Øyvind Sønderland, Hemato Eiendom AS
Rør: Ivar Tønnesen, Eiendomsservice AS
Mur: Jan A Johannessen, Totalservice AS
El: Rune Konnestad, YIT

Blikkenslager og ventilasjon: Ventec AS
Trykktesting og termofoto: Johan Roland, Byggtermo


Leverandører:
Reisverk: Nidelven Bruk, Hunton
Kledning og annet høykvalitetstrevirke: Skiftenes Sag v/Lars Møretrø, Grimstad
Isolasjon: Trefiber: Termotre v/Roland Pant,
Vinduer og dører: NorDan AS
Solfangere: ASV Solar
Glasstak: Grimstad Glass

Råd og dåd: Jan Børge Thorsen, Grimstad, Piet Jensen, PandaBygg, 1540 Vestby og Geir Harnes, Agder Consult AS, Arendal

Oppfølging og forskning: Magne Våge, Universitetet i Agder, Grimstad