onsdag 21. september 2011

Studenter og stålbjelker

På UiA her i Grimstad kan ingeniørstudentene bl.a. ta kurs i energidesign. Som en del av dette studiet, skal økohuset i Biestøa brukes som case i noen oppgaver.

I dag morges kom en hel gjeng på besøk for å se på huset og høre litt om prosjektet. De stilte mange, interesserte - og interessante - spørsmål, og var veldig hyggelige å ha på besøk.
Naturlig ventilasjon er et ukjent begrep for mange. Hva er vitsen med det og hvorfor er det ikke greit med mekaniske ventilasjonsanlegg?

Sivilarkitekt MNAL Dag Roaldkvam fra arkitektfirmaet GAIA Lista, som har prosjektert naturlig ventilasjon i vårt hus, holdt forelesning på UiA om nettopp dette temaet, for om lag 50 interesserte tilhørere.
Power-point fra dette foredraget finner du her.

 I går kom stålbjelkene på plass. De skal sikre tilstrekkelig bæring for veggen som skiller hovedrommet i huset fra resten.
Veggen, som skal bære den halve loftsetasjen, skal gå langsetter huset, ca midt i. Den skal bygges i tre, men den skal kles med jordstein (ubrent leirestein) på syd-sida.
Jordstein har svært gode hygroskopiske og termodynamiske egenskaper. Det betyr at de er gode til å ta opp (ved overskudd) og avgi (ved underskudd) både varme og fuktighet, og det ganske raskt. De gir dermed et vesentlig bidrag til et godt og stabilt inneklima og reduserer behovet for ventilasjon.

I dag var tømrer Øyvind med på å forklare om bygget for studentene som kom på besøk, og han hørte forelesningen til Dag Roaldkvam på UiA, så det ble færre timer med snekring.
Men undergulvet i loftsetasjen kom jammen på plass likevel - nesten helt ferdig ble det.
mandag 19. september 2011

Huset vokser

Dag for dag vokser huset fram og vi får mer og mer begrep om hvordan det vil bli.
Nabo Jan B. Thorsen ble første besøkende "i stua". Han og Roar ser på utsikten fra "stuevinduene".

I dag har tømrer Øyvind fylt i med betong mellom Leca-planken i etasjeskillet over hybel-leiligheten. Reisverket til veggene og kjøkkenvinduet er kommet på rett plass.
Øvrige vinduer og dører er plassert, svill for deleveggen langsetter midten av huset og svill for anlegg av etasjeskillet til loftsetasjen er på plass i dag.

Sivilarkitekt Dag Roaldkvam fra Gaia Lista skal holde forelesning på UiA på onsdag f.k. kl 10-12 om Naturlig ventilasjon. 
Forelesningen blir holdt på storskjermen ved hovedinngangen, og den er åpen for alle. Vi har sendt ut invitasjoner til flere kategorier fagfolk i distriktet. Også lokal- og region-pressefolk er invitert.
Før forelesningen skal energidesign-studentene ha vært her og sett på bygget. De skal bruke huset vårt som case i studiet. Det skal også gjøre tjeneste i forskning når det er ferdig. Bl.a. skal inneklima og energiforbruk dokumenteres.

Etter dagens rydderunde ser både bygget og byggeplassen bra ut.

onsdag 14. september 2011

Stuevegger

Etter flere dager med regn og vind og bygget under presenning mens vi ventet på I-bjelkene, skjedde det endelig noe i dag.
 I dag morges kom bilen fra Nidelven Bruk, med en riktig blid sjåfør. Han kunne levere både I-bjelkene, mer plank, noe armeringsjern og andre byggematerialer.

Alt ble heist pent på plass ved siden av bygget.


Så kunne endelig tømrer Øyvind sette i gang igjen, og i ettermiddag kunne vi se at stueveggene begynner å ta form.
Her kommer vestveggen, der det skal være en verandadør, litt til høyre for midt på, og ett vindu på hver side.

søndag 4. september 2011

Oppstartmøte med håndverkerne

 Siste uke kom undergulvet i hovedetasjen på plass i form av skrudd plank og kanter rundt hullet til trappa. Bunnsviller for reisverket av I-bjelker er også lagt. Nå har byggefolka noe å gå på når de skal i gang med resten av bygget, når bare I-bjelkene kommer.
Reisverket til veggene i hybelen er blitt ferdig. Begge lagene. Alle vegger skal være konstruert i to lag, et ytre lag på 35 cm som skal isoleres med innblåst trefiber og et 10 cm indre lag med trefiberplater som isolasjon, der alle tekniske føringer skal legges. Mellom dem skal det være lufttetting som ikke skal kunne perforeres.
Her ser vi sydveggen slik den står nå, med fra venstre: Åpning til kjellerinngang, og plass til de store stuevinduene og ett soveromsvindu i hybelen til høyre for den.
På fredag kom resten av håndverkerne som skal være med på bygget på oppstart-orienteringsmøte med arkitekten. Da kunne vi være inne i hybeldelen. Vi presenterte kort vår bakgrunn for å bygge et hus som dette og Gaiaarkitekt Bjørn Berge gikk gjennom grunnprinsippene for huset.

Vi fikk en god dialog med de ulike fagfolkene, rørlegger, elektriker og murer i tillegg til tømrerne og de fikk svar på sine spørsmål om de ulike og for dem nokså uvanlige løsningene.

Huset skal følge passivhusstandarden (NS 3700) når det gjelder isolasjonstykkelsen (45 cm i vegg, 50 cm i tak), lufttettheten og energiforsyningen (sol- og bio-energi).
Men i tillegg til dette skal vi bruke hygroskopisk varmeisolasjon, klemte skjøter, inntrukket lufttetting og naturlig ventilasjon. Materialvalgene er også gjort med tanke på å redusere ventilasjonsbehovet, blant annet gjennom å bruke fukt- og temperaturregulerende og lavemitterende materialer.  I tillegg har vi lagt vekt på lavteknologiske løsninger som gir høy robusthet, dvs har lang levetid og minimalisert behov for vedlikehold og reparasjonstiltak. Alt dette kommer vi tilbake til i seinere blogginnlegg.
Pussig nok er ikke slike valg vektlagt i NS3700. Kan det være at noen har interesser i at ting går i stykker og må fornyes?