FoUJeg hører og jeg glemmer. 
Jeg ser og jeg husker. 
Jeg gjør og jeg forstår.
(Confucius)
Økohuset - til glede for flere                                               

Gjennom å utvikle og planlegge vårt økologisk, helse- og klimamessig bærekraftige bolighus med solide og lavteknologiske løsninger, har vi gjort en del erfaringer. Vi regner også med å gjøre flere erfaringer i byggefasen.
Huset skal også brukes i forskning og undervisning. 
Alt dette ønsker vi å dele med deg som er interessert i å lære mer om bærekraftig boligbygging.

Forbilde
Siden det ikke er bygget noe slikt hus før i vår region, vil dette huset kunne være et forbilde for andre aktører i byggfaget, spesielt innenfor områdene miljø og energi. 
En mest mulig helhetlig kretsløpstankegang er lagt til grunn både ved utnytting av tomta, utforming av huset, materialvalg og valg av løsninger. Vi har også lagt vekt på universell utforming, innenfor rammen av arealeffektivitet og bruk av naturnære materialer.
Gjennom Kompetanseutviklingsprosjektet Økohuset i Biestøa ønsker vi bidra til å utvikle og formidle kunnskap om denne måten å tenke og bygge hus på, både til fagfolk i bransjen og til andre interesserte. Prosjektet omfatter flere ulike tiltak:

Byggeblogg
Gjennom denne byggebloggen vil vi gjøre våre erfaringer tilgjengelige for alle interesserte og bidra til økt bevisstgjøring om miljøaspektet også blant potensielle byggherrer. Vi vil også formidle kunnskap om mulighetene, løsningene og de spesielle kvalitetene som ligger i et hus med et helhetlig miljøkonsept.

’Learning by doing’
Vår hovedentreprenør HeMaTo eiendom har tidligere bygget passivhus og har deltatt i flere prosjekter i samarbeid med Husbanken, men de har til nå ikke erfaring med prosjekter med Gaia-arkitektenes helhetlige, økologiske materialbruk, utforming og tekniske løsninger.
Våre erfarne tømrerne vil derfor bruke en del tid på egen kompetanseutvikling i forbindelse med byggingen.


Frokostmøter
Denne kunnskapen ønsker vi også at andre interesserte fagfolk i regionen skal få tilgang til. Vi vil derfor, i samarbeid med Gaia-arkitekt Bjørn Berge og HeMaTo eiendom, gjennomføre en serie med frokostmøter i løpet av byggeprosessen, der både videregående-elever, studenter, håndverkere, saksbehandlere og andre fagfolk vil bli invitert til å komme.

Forskning og undervisning
Universitetet i Agder, her i Grimstad, utdanner ingeniørstudenter i fornybar energi og i byggfag, med blant annet teknisk planlegging og energidesign. Per dags dato finnes det lite vitenskapelig dokumentert kunnskap om et bygg som er designet og bygget slik Gaia-arkitektene gjør. UiA, ved universitetslektor Magne Våge, vil bruke vårt boligprosjekt i forskning og undervisning. I byggefasen skal det derfor tilrettelegges for målinger på energibruken og inneklimaet i det ferdige huset. Resultatene vil også bli formidlet her når de foreligger.

Visningshus
Etter at huset er ferdig og tatt i bruk, vil vi kunne åpne for visninger både for studenter, pressefolk og andre interesserte.


Vi vil takke Husbanken for støtten til prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar