Økonomi


Byggingen av økohuset finansieres med lån i Cultura Bank.

Cultura Bank forplikter seg ovenfor innskyterne til at innskuddene skal lånes ut til prosjekter som er samfunnsnyttige, som respekterer menneskerettighetene og som ivaretar miljøhensyn.

Cultura Bank har gitt ut en brosjyre om bankens etiske retningslinjer


Sammenfatning av Culturas verdigrunnlag:
  1. Produksjon og forbruk skal ta hensyn til menneske, natur og miljø.
  2. Knappe ressurser bør fordeles rettferdig.
  3. Det enkelte menneske må få anledning til å utvikle sine individuelle evner og derved bidra til et bedre samfunn.
  4. Alle mennesker har like stor verd og må få tilgang til et verdig sosialt liv.
Siden er under utvikling. Mer kommer...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar