Naturlig ventilasjon


Naturlig, brukerstyrt, årstidstilpasset ventilasjon

Huset har naturlig ventilasjon. Det er ikke det samme som "villa gjennomtrekk". Vi har fått noen spørsmål i den retningen.
Faktisk er det vel heller motsatt: Det er avgjørende viktig at vi selv har kontroll på både hvor mye luft som slippes inn og ut, og ikke minst hvor den slippes inn og ut. Med de tetthetsmålingene som er gjort, både før og etter at huset var ferdig isolert, tyder alt på at vi vil ha kontroll på dette.

Brukerstyrt betyr at vi selv regulerer inntaket av uteluft, som jevnt og trutt kommer inn via rør som går gjennom kjelleren. Vi kan også selv regulere åpningene  til kanalene med avtrekk.
Avtrekket er basert på det enkle faktum at varm luft stiger. Dette skjer gjennom overstrømsventiler fra oppholdsrommene, tildels via badene, ut til loddrette metallkanaler som går opp til to luftepiper over tak. Hele systemet er prosjektert av siv.ark. Dag Roaldkvam i Gaia Lista og utført av Ventec As her i Grimstad.


I tillegg har vi selvsagt muligheten for å "sjokklufte" ved behov, ganske enkelt ved å åpne vinduer. Vinduene er utformet spesielt med tanke på dette, slik at de både kan åpnes sideveis for full lufting og kan åpnes som bunnhengslet og innadslående. Da vil de "løfte" lufta som kommer inn slik at den blir spredd bedre i rommet og vi slipper et ras av kald luft rett innenfor vinduet.

Med ventilasjon på denne måten blir det mindre utskifting av innelufta enn med et mekanisk anlegg. Men når vi ikke forpester innelufta med avgasser fra overflater og materialer, skal det gå bra.

Egentlig er det jo ganske så absurd å fylle et hjem med forurensningskilder i form av byggematerialer, overflatebehandling og innredning som er tilsatt giftige stoffer, for deretter å måtte investere i avanserte tekniske installasjoner som krever kompetente brukere og kostbart vedlikehold, i håp om å holde lufta innendørs akseptabel og ikke helseskadelig for folk.

I stedet for den teknologiske løsningen, har vi altså prioritert å redusere ventilasjonsbehovet ved valg av:
  • ikke-emitterende materialer, dvs materialer som ikke avgir forurensninger til inneklimaet.
  • hygroskopiske materialer, dvs materialer som har evnen til å ta opp og avgi fuktighet til lufta, i takt med varierende luftfuktighet
  • tunge materialer, dvs materialer som har evnen til å ta opp overskuddsvarme og avgi varmen til rommet igjen når temperaturen synker
De materialtypene vi snakker om, er i første rekke:

  • tre, både i isolasjon (7,5 tonn) og innvendige overflater
  • jordstein (ubrent tegl, ca 5,5 tonn) 
  • gips (to lag fibergips i skråhimlingen)
  • porebetong med kalkpuss (i våtrom)
De to siste er overflatebehandlet med silikatmaling som bevarer en helt diffusjonsåpen overflate.

Sivilarkitekt MNAL Dag Roaldkvam fra arkitektfirmaet GAIA Lista har prosjektert naturlig ventilasjon i vårt hus. 
21. september 2011 holdt han en forelesning om emnet på UiA her i Grimstad. Hans powerpoint-presentasjon finner du her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar