mandag 24. oktober 2011

Trykktest: 0,22 - noen bedre?

Tømrer Øyvind Sønderland og lærling Trond Kristensen har gjort skikkelig godt arbeid med tettingen av huset. Etter anvisningene fra vår arkitekt Bjørn Berge, er alle skjøter tettet med strimler av Tyvek-duk som er klemt fast med lekter av vinterhogd, tettvokst gran fra Skiftenes sag. Lektene er skrudd fast med skruer med slett hals.
Alle var vi veldig spente da Johan Roland fra firmaet Byggtermo i Kristiansand kom for å trykkteste konstruksjonene så langt.
Døra ble tettet med den røde duken, vifta satt i og målingene begynte...

Dagens tall er 0,22!!

Dette resultatet er eksepsjonelt bra.

- Tallet angir luftveksling pr time, altså hvor mye luft som lekker gjennom der det skal være tett.
- Kravet til vanlige hus er i dag 2,5, altså mer enn 11 ganger høyere enn det målte. Kravet til passivhus er 0,6.
- Hematos hittil tetteste bygg holdt 0,26. Så dette er også ny firmarekord.
- Johan Roland fra Byggtermo kunne fortelle at de aldri har målt tettere hus, og de har snart holdt på med dette i sju år.

En strålende glad tømrer, Øyvind Sønderland, kunne konstatere at han og lærling Trond Kristensen sammen har levert firmaets hittil tetteste bygg, og det uten å bruke verken tape eller suspekte tettemasser, bare solid, fagmessig håndverk.

Da blir det kake i morgen!


Byggtermo sin testrapport finner du her
... og det ble det.

Målingsresultatet fikk umiddelbart medieoppslag, både hos Byggmesteren og i vår lokalavis Grimstad Adressetidende.

Lov å være litt stolte!

11 kommentarer:

 1. Kom nettopp over bloggen, veldig interessant og gratulerer så mye med 0,22 i trykktest, imponerende bra!

  SvarSlett
 2. Flott blogg! Vi bygger hus i Nittedal kommune, ikke passivhus men lavenergi klasse 1. Trykktesten av vårt hus viste 0,33. Heller ikke ille det........

  SvarSlett
 3. Takker for skryt, det er veldig hyggelig å få. Håper jo at bloggen er nyttig og interessant for flere. Og med 0,33 har du også rimelig god kontroll på luftgjennomgangen. Det er også et flott resultat. Gratulerer med det!

  SvarSlett
 4. HVORDAN KAN DERE VEDLEGGE EN RAPPORT SOM IKKE TILFREDSTILLER KRAVENE IHT.nORSK STANDARD....

  SvarSlett
  Svar
  1. Normalt ville jeg ikke gidde å bry meg om anonyme innlegg med store bokstaver. Men spørsmålet du stiller kan være relevant for flere å få svar på, derfor har jeg bedt han som har utarbeidet rapporten om å gi et utdypende svar. Se nedenfor:

   Slett
 5. Forutsatt at det reageres på vår kommentar over vindstyrken på prøvetidspunkt (6-10 m/s), skal vi prøve å forklare.
  NS-EN 13829 beskriver: ”Hvis vindhastigheten overskrider 6 m/s, eller når 3 på Beaufort-skalaen, er det lite sannsynlig at en tilfredsstillende trykkdifferanse oppnås.”
  Dette har vi vært klar over på prøvetidspunkt, og kompensert med:
  • Manuell måling der jeg brukte lang tid på å bedømme det riktige gjennomsnittet av hver eneste trykkdifferanse
  • Bevisst brukt relativt høye trykkdifferanser over klimaskjermen, der den laveste var så mye som 53 pascal. Ved automatisk måling går programmet ned til 25 pascal.
  • Brukt 7 målinger (antall røde punkter i skjematuret i rapporten). Standarden krever kun 5 målinger.

  Uansett værforhold, utstyr og kompetanse, vil enhver lekkasjemåling innebære usikkerhetsmarginer. Men de fleste målingene ligger innenfor ca +/- 15 %.
  Usikkerheten øker likevel med vindstyrken.
  Jeg husker jeg strevde med vinden, som kom i kast. Noe som gir svært varierende trykkforskjeller over klimaskjermen.
  I målerapporten kan vi likevel se at de røde prikkene er på en relativt jevn linje. Noe som indikerer at trykkforskjellene har vært jevnt linneære. Og som igjen indikerer at usikkerheten likevel ikke er så stor.
  Den beskjedne naturlige trykkdifferansen (+0,3 pascal ved start, og -0,7 pascal ved avslutning) viser at vinden ikke har påvirket trykkdifferansen nevneverdig.

  Men JA. Det er riktig at vi teoretisk ikke har oppfylt Standarden. Det har vi opplyst i rapporten.
  Men vurderingene tilsier likevel at måleresultatet samsvarer i stor grad med det som bygningen faktisk yter.

  Mvh Johan Roland
  mob 91 11 99 55
  E-post: johan@byggtermo.no

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei.
   Beklager store bokstaver, men det var ikke med hensikt.
   Jeg reagerte både på vindstyrken og temperaturforskjellen, samt at luftvolumet er feilberegnet.
   Kravet til vindstyrke på 6 m/s, er ikke oppfulgt, samt temperaturforskjellen
   som viser 3 grader forskjell mellom ute/innetemperatur.
   Kravet for tetthetskontroll er minimum 5 grader.
   I volumberegningene så skal også etasjeskiller ol.tas med.
   Uansett så er det bra med o,22, men hadde målingen vist 2,5 som er kravet,
   så hadde vel rapporten blitt underkjent i en eventuell sak.
   Mvh Kristian

   Slett
  2. I standarden NS-EN 13829 ”Nasjonalt tillegg: 2010”, er opplyst:
   "Innvendig volum beregnes som luftvolum over oppvarmet del av BRA etter NS3940, målt mellom gulvets overkant og underkant av overliggende dekkekonstruksjon. Ved nedforet himling skal volumet mellom nedforet himling og overliggende dekkekonstruksjon ikke trekkes fra. Volumet som er opptatt av innvendige etasjeskillere, skal ikke tas med ved beregning av innvendig volum."
   Tetthetskontroll vil alltid bli riktigst når temperaturen er lik inne og ute. Da er det ingen forskjeller i luftdensiteten, og ikke nødvendig med kompensasjonsberegninger.
   Dette i motsetning til termografi som absolutt krever en minimum forskjell.
   Så vidt jeg vet er det ikke utarbeidet egne, norske krav til passivhus. Men vi har importert det tyske kravet som er 0,6 luftomskiftinger pr. time, eller lavere.
   Byggforskriftene (TEK10) stiller imidlertid normalkrav til maks luftlekkasjer på 2,5 for norske småhus. I enkelte situasjoner kan det også aksepteres høyere tall.
   Vi må derfor vite hvilken referanse som skal brukes før vi setter ”godkjent” eller ”underkjent” ved en trykktesting.

   Du er hjertelig velkommen med nye spørsmål, men det er da ønskelig at du oppgir hvilken kilde du bruker som referanse.

   Mvh Johan Roland
   mob 91 11 99 55
   E-post: johan@byggtermo.no

   Slett
 6. Hei, fint at du spør!
  Nå mener de som utførte testen, (se svaret ovenfor), at de har tatt høyde for vinden, og kompensert for den på flere måter. Mener du det ikke er bra nok? I så fall hvorfor? Og hvorfor skal det være et problem med for liten temperaturforskjell?

  Denne trykktesten ble også utført før bygget var isolert og før det var lagt etasjeskiller utover et felt med Lecaplank, ingen innvendige vegger og ellers bare et arbeidsgulv av plankebord med spalter mellom.

  Jeg lurer også på hva du egentlig mener med det siste - hva slags sak og hva slags underkjenning? For oss var denne målingen primært en underveis-sjekk på at vår tape-frie tettemetode med Tyvek-duk, asfaltplater og klemte, skrudde skjøter faktisk holdt mål.
  Håper du tar deg tid til å svare.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei igjen, det du sier nå er nye opplysninger som ikke står i rapporten, byggets tilstand ved tidspunkt for tetthetskontrollen skal stå i rapporten.

   Den sier ikke noe om at det er kun luftsperren som er montert, kun at det er dører og vinduer som ikke er montert, og at disse er tettet med folie.

   Det burde da stått i rapporten at dette kun var en kontrollmåling av luftsperren, før isolasjon og klimaskjermen blir montert som anbefalt i NS-EN 13829.

   Da er da heller ikke dette noe å skryte av, da det er tetthetstesten som utførest når klimaskjermen, alle gjennomføringer i yttertak/vegger er montert, og bygget ferdigstilt som betyr noe.

   Norsk Standard sier som følger:Målingene kan bare foretas etter at klimaskjermen for bygningen, eller for den delen av bygningen som skal prøves er ferdig.

   Da betyr jo rapporten ingen verdens ting, da det ikke er noen krav til en foreløpig test av vindsperren.

   Lykke til med hovedtesten når bygget er ferdigstilt, vi venter spent på den rapporten.

   Mvh Kristian

   Slett
  2. Hei du,
   Alle og enhver som har vært inne på denne bloggen, kan selv lett se at testingen er foretatt på et uferdig hus. Vi har aldri foregitt den testen å være noe annet enn den er, og det framgår klart av både tekst og bilder.

   Men takk for lykkeønskningen! Du får bare følge med på bloggen, vi legger ut alt sammen etterhvert som vi får fullført.

   Slett