lørdag 16. juni 2012

Stein på stein

Skråning mot nordøst før start

Huset ligger i et litt skrånende terreng, med en ganske høy oppfylling på nabotomta på nordsida og med adkomstveien på vestsiden like høyt som det oppfylte nivået.
Underetasjen vår er lagt så langt ned i terrenget som mulig,  det vil si at gulvet bare er litt over laveste punkt i terrenget slik det opprinnelig var. På denne måten får hovedetasjen trappefri adkomst fra veinivået, og vi må ha en trapp langs østsiden av huset for å komme ned til hybelinngangen.
Allerede i fjor, før tømrerarbeidene startet, skulle jobben med å fylle  inntil rundt kjellermuren mot nord og mot vest vært ferdigstilt. Det ble utsatt. Dessverre.

Fyll opp først
I etterkant ser vi at det hadde vært mye lurere å få oppfyllingen ferdigstilt før tømrerarbeidene ble satt i gang. Å jobbe med bratte skråninger og uferdig terreng inntil huset på alle kanter, har ikke bidratt til å lette byggearbeidene. Tvert imot.
Så om du skal bygge; sørg for å få ferdig grunnarbeidene før snekkerne begynner. Det vil lønne seg.
Men nå er det endelig blitt ferdig. I mai kom både gravemaskin og flinke folk fra PS-Anlegg.
Endelig ble det vei i vellinga - det vil si innkjørsel og terrasse i stedet for ubrukelige fyllskråninger.

Et godt lag pukk som fundament
Stein på stein
Under hele sålen på huset ligger det et tykt lag med løs Leca som isolasjon. Oppå Lecaen ligger det duk. Også på sidene, inntil grunnmuren, ligger det et ca halvmeters lag med løs Leca som er inndekket med duk mot oppfyllingen.

Anleggsfolka gravde ut et stykke under der muren skulle komme og rigga til med drensrør og duk før de la et godt lag med småpukk som fundament for det som skulle bli steinmur ved østenden av oppfyllinga og trapp ned til hybelleiligheten i underetasjen. Vi har leire i undergrunnen, dermed er det ekstra viktig at muren er godt og solid fundamentert.

Digre steinblokker ble hentet på Øynaheia, lastet av og lagt på plass enn etter en. Et møysommelig puslespill. med gravemaskin og spett.

... med stein inni
På baksiden av steinblokkene som danner muren mot øst, for enden av innkjørsels-partiet og inni trappa ned til leiligheten, ble det fylt opp  med pukk. Innerst mot muren ble det lagt ei grunnmursplate (Platon, av polyetylen, PE) og avløpsrøret fra takrenna ble koblet rett på dreneringa.


Løs Leca innerst
Innerst mot muren på nordsida er det fylt i et halvmeters lag med løs Leca og duk. Dette gir god drenering som tørker fort opp inntil muren. I tillegg har det betydning at vi unngår å fylle opp med vesentlig mer tyngde enn det som har vært fra før , siden undergrunnen er leire med ikke altfor gode bærende egenskaper.
 På vestsiden har det også bare vært en rotete og bratt skråning. Også her er det lagt løs Leca innerst mot muren, med duk som beskyttelse mot infiltrasjon av jord og andre masser. Her skal det nå bli terrasse, mellom huset og veien.

Drenering under
Store blokker legges pent på plass fra sydvest-hjørnet og langs veiskråningen. To mann og en gravemaskin holdt på i flere dager. Også her er det lagt drensgrøft under og pukk i et godt lag, før de begynte å legge på plass de store steinblokkene.
Så er muren ferdig, med en forholdsvis slakk skråning der det skal bli en trill-bar sti fra vei- og terrasse-nivået og ned i hagen, der det etterhvert skal bli en liten plen og en litt større kjøkkenhage.

Inntil husveggen, borte i hjørnet mot muren, er det også meningen at det etterhvert skal komme et drivhus. Det er lov å håpe...

Terrasse med kveldssol
Her på vestsiden av huset, mellom huset og veien, skal det bli en terrasse med direkte utgang fra stua til ettermiddagssola.

Vi har satt av plass til noe vegetasjon som skal skille terrassen fra inngangspartiet og veien.
Som aller første trinn i denne retningen, kom  svarthyllbusken på plass ved nordhjørnet. Den har stått klar i ei krukke og ventet i noen år...
Også husnummeret, som ble smidd til oss i fjor, er endelig kommet på plass på veggen.

Nå ser vi også tydelig hvor mye mer plass det er blitt rundt huset og hvor mye enklere byggearbeidene hadde blitt, både med tanke på lagring av materialer og stillas-behov, dersom grunnarbeidene hadde vært ferdigstilt i fjor. Så altså: Gjør ferdig oppfyllingen først!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar