søndag 4. september 2011

Oppstartmøte med håndverkerne

 Siste uke kom undergulvet i hovedetasjen på plass i form av skrudd plank og kanter rundt hullet til trappa. Bunnsviller for reisverket av I-bjelker er også lagt. Nå har byggefolka noe å gå på når de skal i gang med resten av bygget, når bare I-bjelkene kommer.
Reisverket til veggene i hybelen er blitt ferdig. Begge lagene. Alle vegger skal være konstruert i to lag, et ytre lag på 35 cm som skal isoleres med innblåst trefiber og et 10 cm indre lag med trefiberplater som isolasjon, der alle tekniske føringer skal legges. Mellom dem skal det være lufttetting som ikke skal kunne perforeres.
Her ser vi sydveggen slik den står nå, med fra venstre: Åpning til kjellerinngang, og plass til de store stuevinduene og ett soveromsvindu i hybelen til høyre for den.
På fredag kom resten av håndverkerne som skal være med på bygget på oppstart-orienteringsmøte med arkitekten. Da kunne vi være inne i hybeldelen. Vi presenterte kort vår bakgrunn for å bygge et hus som dette og Gaiaarkitekt Bjørn Berge gikk gjennom grunnprinsippene for huset.

Vi fikk en god dialog med de ulike fagfolkene, rørlegger, elektriker og murer i tillegg til tømrerne og de fikk svar på sine spørsmål om de ulike og for dem nokså uvanlige løsningene.

Huset skal følge passivhusstandarden (NS 3700) når det gjelder isolasjonstykkelsen (45 cm i vegg, 50 cm i tak), lufttettheten og energiforsyningen (sol- og bio-energi).
Men i tillegg til dette skal vi bruke hygroskopisk varmeisolasjon, klemte skjøter, inntrukket lufttetting og naturlig ventilasjon. Materialvalgene er også gjort med tanke på å redusere ventilasjonsbehovet, blant annet gjennom å bruke fukt- og temperaturregulerende og lavemitterende materialer.  I tillegg har vi lagt vekt på lavteknologiske løsninger som gir høy robusthet, dvs har lang levetid og minimalisert behov for vedlikehold og reparasjonstiltak. Alt dette kommer vi tilbake til i seinere blogginnlegg.
Pussig nok er ikke slike valg vektlagt i NS3700. Kan det være at noen har interesser i at ting går i stykker og må fornyes?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar